Studentské projekty

Waterfront accupuncture_bluefield of river Váh

Zuzana Mihaľová

FAD STU Bratislava - Katarína Fejo, Tomáš Hanáček

Ocenění

Urban Design Award 26. ročník (2020/2021)

Odměna

Hodnocení poroty

Anotace

Cílem návrhu regenerace nábřeží města Trenčín byla obnova a aktivizace veřejných prostranství v návaznosti na nábřeží Váhu a také regenerace stávajících městských struktur. Jinak řečeno vrátit řece život. Analýzou nábřežních zón jsem došla k šesti hlavním ohniskům městské akupunktury podél řeky. Vzhledem k zadání urbanistického ateliéru považuji každou navrženou zónu za aktivátor obnovy města. Velmi důležitým faktem pro mě byla také poloha a historie kláštera Veľká Skalka v Trenčíně, nejstaršího poutního místa na Slovensku. Klášter je jedním z významných míst kulturní stezky Evropské Unie, která má mezinárodní dosah do několika zemí EU. Cílem trasy je kulturní výměna a duchovní spojení mezi lidmi, Bohem, národnostmi a zeměmi. Základní myšlenkou pro mně bylo přebudovat a aktivovat trasu podél řeky vytvořením programu pro návrh nových městských struktur.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.