Výstava ateliérových prací

Mezi Dejvicemi a Strahovem

Alena Linková

Anotace

Urbanistický návrh proměny kampusu v Dejvicích a areálu na Strahově a celé mezilehlé části města. Projekt je rozdělen na čtyři lokality – nové koleje Ořechovka, nový kampus Pekárny, kulturní instituce na Hradebním pásu a proměna Strahovského stadionu. Naší vizí je: Svazujeme pevnou nití, studium i dobré žití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.