Studentské projekty

Lávka Klínová cesta

Tereza Červená, Daniel Homola, Lucie Kolenová, Jakub Svitek, Adam Škarka

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Kráčíme lesem, Klínovou cestou, turistickou stezkou. Stoupáme. Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Mohutné stromy obklopují prostor kolem. Až najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a pěšinu protíná Hluboká strouha. Před očima se rozprostře překrásný výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy. Pod nohama hučí voda strmě dolů tekoucí z do výšin čnících hor. Stojíme na místě naší lávky. Stezka, po které kráčíme, přirozeně kopíruje terén svahu. Naši lávku proto pomocí dvou hlavních nosníků stáčíme, abychom ponechali cestu ve směru určeném přírodou. Ovšem toto místo člověk nechce pouze projít. Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády je přímo vybízen k zastavení se a vychutnání si těchto krás. Návrhem lávky na tomto místě nabízíme prostor ke zpomalení, odpočinku. Nacházíme se v lavinové oblasti, naším úkolem bylo tedy navrhnout nové přemostění, které odolá nárazu velkého množství sněhu. Vytvořili jsme lávku bez jakýchkoliv výčnělků. Lávku, která překlene sedmimetrový rozpon a přirozeně propojí dvě místa ukončená v rozdílných výškových úrovních. Využíváme vnějšího vyššího nosníku, po jehož horní linii necháváme probíhat lavičku, která je natočena přímo do údolí hor. Mostovka mezi dvěma nosníky mezitím postupně stoupá, až na konci splyne s vodorovnou linkou posezení a společně se propojí s navazující pěšinou jdoucí dál. Hlavní nosnou konstrukci tvořenou skruženými ocelovými pásy příčně propojují válcované IPE profily nesoucí další, již dřevěné vrstvy. Ty jsou vyrobeny z cedrového dřeva, které svými vlastnostmi převyšuje většinu běžně dostupných dřevěných materiálů. Spojovací prvky jsou skryty před zraky očí na spodní straně konstrukce. Vytvořili jsme tímto lávku propojující mnohé, s pokorou, kterou si krása Krkonošského národního parku zaslouží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.