Studentské projekty

Památník tří odbojů

Walbert Schmirler

Olověný Dušan 2018, vítězný projekt v kategorii architektura

Téma odbojů, kterým je památník věnován, je v soudobé společnosti opomíjeno. Máme ve zvyku identifikovat se ve vztahu k válečným letům, době okupace a komunistické nadvlády jako oběti. Snadno potom zapomínáme, že existovali také lidé, kteří proti tehdejším poměrům a režimu bojovali. Památník vznikl na statku rodiny Mašínů, jejíž členové jsou úzce spjati s historií všech tří odbojů. Zdena Mašínová se po nedávném znovuzískání rodinného statku, který jí byl dlouhá léta upírán, rozhodla poskytnout jeho prostory k vytvoření památníku, který by připomínal, za co členové její rodiny a stovky tisíc dalších odbojářů bojovali. Návrh je koncipován do dvou vrstev. První vrstvou je tradiční pojetí památníku jako pietního místa, druhá vrstva má podobu expozic věnovaných jednotlivým odbojům. Charakter druhé vrstvy osciluje mezi památníkem a muzejní expozicí, nemá tedy pouze funkci pietní, ale také vzdělávací. Pomocí práce s dobovými artefakty a státními i vojenskými symboly jsem se pokusil zprostředkovat atmosféru, ve které se odboj odehrával a rehabilitovat pojmy jako národní hrdost a vlastenectví, které, spojované s populismem, nacionalismem a extrémistickými skupinami, ztratily v soudobé společnosti důstojné zastoupení.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.