Studentské projekty

Bydlení Břevnov

Adam Bažant

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Semestrálním úkolem bylo navrhnout bydlení na Břevnově, v místě setkání různorodých urbánních struktur. Rozfragmentované území poskytlo jen málo vodítek k uchopení území, na němž se v současnosti nacházejí garáže využívané i chátrající. Místo je charakteristické složitou morfologií, mírnou odlehlostí, ale také klidem. Důležitým prvkem v návrhu se stala přítomnost zdi zahrady Břevnovského kláštera, za níž se rozléhá velký sad a přes kterou se otevírají široké výhledy na Ladronku a dolní Břevnov. Navrhuji pět nových domů, které paralelně klesají po terénu a směrem k východu se zkracují. Směrem do ulice stavím pět shodných fasád, které přejímají měřítko sousední vily. Směrem do klášterní zahrady domy terasovitě klesají, takže směrem ze sadu čela domů s přibývající výškou ustupují a mizí. Dlouhé domy jsou v přízemí proraženy průchody, z nichž jsou přístupné mezonety, které mají přímý vstup na terén. Na mezonety dosedá bytový dům. Domy jsou umístěny v zahradě, která je přístupná všem obyvatelům struktury. Umožňuje sušit prádlo, číst si pod stromy, houpat dítě na houpačce. Od ulice je zahrada oddělena nízkou zdí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.