Studentské projekty

Bydlení Břevnov

Tomáš Fiala

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Tři bytové domy tvořící polosoukromý vnitroblok na malebné parcele s nekonečnými výhledy. Místo klidu, které lemuje zeď s klášterním sadem. V okolí je sídliště z mnoha dekád minulého století, studentské koleje, nemocnice či viladomy. Parcela nabízí (nad)standardní bydlení v blízkosti města i přírody. Představujeme byty, které každému umožní zvolit si bydlení, jež se stane domovem. Každý byt s přístupem ven. Konzervativní a zároveň současný. Hlavní figura tří domů vytváří nekompaktní blok. Důvodem není ani tak okolí, na které by navazoval, ale přilehlý klášterní sad obklopený zdí – intimní prostor, svět sám pro sebe. Místo, kde každý najde klid, prostor k přemýšlení a odpočinku. Právě tento zážitek byl pro mne velmi silný a chtěl bych, aby ho mohli pocítit i obyvatelé bloku. Zážitek, který symbolizuje domov. Domy jsou pečlivě komponovány tak, aby takový prostor vytvořily. Působí jako záliv, který při procházení kolem budí zvědavost, co asi člověk najde uvnitř. Hlavní moment přichází u mezery mezi domy u klášterní zdi, kde stojí lavička s výhledem na klášter a Ladronku. Všudypřítomný výhled do okolí je dalším z velmi silných motivů, který zásadně ovlivnil celkový návrh. Každý dům je obehnán průběžnými balkony, které dávají člověku svobodu vyjít ven na kteroukoliv stranu, a umocňují tak pocit sepětí s okolním prostorem. Balkony tak vytvářejí „předzahrady“ všem bytům, ať už jsou v parteru nebo v jiných podlažích, a zároveň fungují jako velmi osobní prostor, ve kterém je smazána hranice mezi tím, zdali jsme ještě uvnitř, nebo už venku – klíčové je, že jsme stále doma. Balkony jsou zatažitelné roletou z textilie tak, aby propustily rozptýlené světlo, stínily, odrážely vítr a hlavně vytvořily soukromí. Struktura domů samých je řešena velmi podobně. Hloubka domů je 11,4 m s komunikačním jádrem uvnitř. Nosný systém je zvolen tak, aby dispozice bytů byla velmi svobodná. Určující uspořádání uvnitř je pravidelný rastr francouzských oken, instalační jádra a nosná zeď vybíhající z komunikačního jádra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.