Studentské projekty

Dvory komunity

Pavel Samek

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Komořany. Pozemek ve tvaru přesýpacích hodin. Prázdno, místo bez života, kolem jenom projíždějící auta. Komořanští potřebují místa, kde se společně scházet, utvářet komunitu. Propojuji pěší osou místo u lesa s místem v centru Komořan. Bořím zeď strojíren. Nahrazuji ji tržnicí. Kraje pěší osy vymezují dva domy s dvory oplývajícími životem. Jeden dům na kulturu, druhý na sport.

Dům na kulturu

Dům s venkovními zdmi. Co je za zdí? Co je ve zdi? Je tam život. Intimní, přesto veřejný prostor otevřený do více směrů, vydlážděná plocha dvoru, pásy trávníků, stromy jako útočiště před letním slunkem, sezení a popíjení kávy za tónu klavíru linoucího se z hlavního sálu komunitního centra, koncert, děti skákající na trampolínách, dva staříci hrající šachy, knihy v nikách, četba v hamace, společná grilování, oslava narozenin v letní kuchyni, skupina cyklistů mířící do půjčovny kol, procházející nezúčastněný člověk, večery s letním kinem. Budou dávat Čtyři pokoje od Quentina Tarantina. Čekající lidé na autobus v nice zdi, stojany na kola.

Tržnice

Půdorysné protažení stopy zachovalé zástavby původní strojírny, tržnice namísto tovární zdi, brána do strojíren, interakce místních se zaměstnanci strojíren, liniový charakter tržnice, prodejní místa v buňkách, meziprostory mezi buňkami – místo pro komunikaci, jedení trdelníku o vánočních trzích, pití medoviny na jarmarcích a ochutnávka kozího sýra na farmářských trzích, diskuze u jídla, pobíhání dětí kolem pultu se zmrzlinou, sezení na pobytových schodech, pozorování okolí ze střechy tržnice, cinkání zvonku cyklisty na pobíhající děti, prosakující sluneční paprsky skrz přilehlé stromořadí lemující cestu podél.

Dům na sport

Dům na hraně lesa, místo pro sport, pauza probíhajícího člověka na protažení svalů, posilovací mobiliář, postávající kola ve stojanech kolem projíždějících cyklistů, basketbalové utkání v plném proudu, skóre 2:1, postávající diváci kolem, čekající hráči na střídací lavici ve spojovacím krčku šaten a sportovišť, pozorování lesa ze střídačky, kolem procházející lidé z lekce bojového umění mířící do sprch, zvedání činek, běh na běžicím pásu, sledování hřiště z druhého patra, posilovna, hra kulečníku, fotbálku, osvěžení vodou z pítka, pozápasová setkání u drinku v klubovně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.