Studentské projekty

Paměť vody

ZF MENDELU: Andrea Durčáková, Johana Kratochvilová, Zuzana Ottová, Kristýna Tesková; PF UPOL: Tomáš Ptáčník, Barbora Tomanová

Ocenění

Laurus 2. ročník soutěže - Laurus 2022

Vítězná práce v kategorii Střední měřítko

Hodnocení poroty

Anotace

Bude na těžební průmysl vždy pohlíženo jako na ničitele krajiny, nebo existuje šance, jak s těmito procesy soužít a naučit se je plánovat kreativně, s využitím maximálního potenciálu, místo nápravy již vzniklých škod? Jak využít území, kde bude těžba brzy končit, a jak řešit území, kde těžba teprve začne?

Obec Pamětník leží na hranici Královéhradeckého, Středočeského a Pardubického kraje v okrese Hradec Králové. Většinu řešeného území vlastní rod Kinských.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.