Závěrečné práce

Stolní 3D tiskárna

Květa Čulejová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá novým konceptem 3D tiskárny s důrazem na zvýšení časové efektivity jejího užívání a komfortu práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.