Studentské projekty

Lázně Dětský ostrov

Alžběta Majnušová, Pavla Kejdarová, Denisa Dolanská

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Ostrov na řece

Řeka vnáší do města pohyb, určuje směr. Zároveň také odděluje – vytváří hranici, vymezuje prázdno. A na ní ostrov. Izolovaný od města, od nábřeží řekou a od řeky tlustou kamennou zdí. Ostrov, který několikrát během záplav zanikl, až byl při stavbě plavební komory obestavěn kamennou zdí. Piedestal pro krajinu. Přestože se nacházíte na ostrově, nezažijete to, co je u řeky ve městě nejvzácnější – dotknout se vody.

Městské lázně

Lázeň, koupel, plavání – jako volba nového využití ostrova. Tak jako se ostrov odtrhává od nábřeží, potřebují se i lidé odtrhnout od ruchu všedního dne. Lázně jako místo k péči o tělo i duši.

Dům jako most

Kompaktní objem na místě nynější lávky spojující nábřeží s jižním cípem ostrova. Vyrůstá z původního pilíře, na místě, kudy měl původně vést Jiráskův most. Pevně se kotví k ostrovu a nakonec zpátky do Vltavy. Respektuje fungování ostrova a nechává pod sebou proplouvat lodě. Zároveň tvoří protipól pro budovu Spolku výtvarných umělců Mánes na druhém břehu Vltavy. Z nábřeží musejí návštěvníci nejdříve vystoupat na otevřenou galerii, která se obtáčí kolem celého domu. Na galerii se kromě vstupní haly městských lázní nachází kavárna, která zároveň poskytuje zázemí návštěvníkům ostrova. V horním podlaží jsou bazény, sauny a odpočívárna s výhledem na protější břeh. Jednotlivé místnosti poskytují rozličné zkušenosti s vodou, nabízejí odlišné situace – různé teploty, velikosti, materiály, světla a zvuky. Na ostrově, pod budovou lázní, se nachází venkovní koupaliště, které je oddělené od hlavního provozu. Voda zde již není uzavřená v menších bazénech, ale vylévá se v jednom místě ze stavby ven na cíp ostrova – venkovní plavecký bazén až k okrajům ostrova. Různé skladby zdiva odlišují jednotlivé vrstvy domu. Nové využití cihel domů, které již dosloužily svému účelu. Plavání nad řekou a proti proudu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.