Studentské projekty

Bytový dům u kostela

Barbora Havelcová, ateliér Redčenkov

1. místo v soutěžní přehlídce Druhá kůže 2019

V Karlových Varech v ulici Vřídelní jsme vytvořili komplex bytových domů kulisovitě zasazených do krajiny s vnitřní ulicí navazující na stezku Jeana de Carro.

Mým záměrem bylo vytvořit bytový dům, který své obyvatele pozve dál,život v něm je bude bavit a rádi se ponoří do hledání svéhonejmilejšího místa.

V moderní době je problémem anonymita. Můj dům podněcuje vytvoření komunity právě v rámci jeho obyvatel. Zásadní pro tyto funkce jsou 2. a 6. NP, kde se nachází komunitní místnost (s možností setkávání, promítání, konání oslav) se vstupem na dvůr (s potenciálem pro workoutové hřiště, hřiště pro děti, pingpong) a propojení obou domů. Dále vstup z horní ulice, lávka na zelenou střechu s obsluhující místností a grilem pro obyvatele obou domů. Domy jsou spojeny též prvním patrem s technickými místnostmi, sklepy a kočárkárnou a dále komerčními prostory v parteru. Bezbariérový vstup do společných garáží pod sousedními domy je zajištěn ve 4. NP.

Na fasády obou domů jsem zvolila režné cihly - na dům ve Vřídelnístřízlivě světle béžové a na dům zadnícihly červené. Dům ve Vřídelní zve zalomenou fasádou do průchodu a prodlužuje komerční plochu parteru, to se dále opakuje i u okenních otvorů a propouští tak více světla do interiéru.Schody a chodbu kolem dvoralemují perforované fasády, vytvářející hru světla.

HPP 2039m²

koeficient zastavěnosti 0,92

plocha pozemku 501m²

zastavěnost pozemku 459m²

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.