S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Studentské projekty

Nové centrum obce Všenory u obecního úřadu

Marie Kudynová, Ateliér Lábus

Čestné uznání v soutěžní přehlídce Druhá kůže 2018/2019

Komentář poroty:

Porota oceňuje čistě navržené domy, potenciál návaznosti na nově vznikající veřejný prostor však nebyl zcela využit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.