Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Studentské projekty

Nové centrum obce Všenory u obecního úřadu

Marie Kudynová, ateliér Lábus

Čestné uznání v soutěžní přehlídce Druhá kůže 2018/2019

Komentář poroty:

Porota oceňuje čistě navržené domy, potenciál návaznosti na nově vznikající veřejný prostor však nebyl zcela využit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.