Studentské projekty

Boleslavský átriák

Karolína Šimonová, ateliér Mádr

Čestné uznání v soutěžní přehlídce Druhá kůže 2019

Návrh představuje trefný alternativní urbanistický koncept na rozhraní zcela odlišných typů zástavby. Finální dispozice však bohužel zcela nezareagovaly na unikátní hmotové uspořádání

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.