Výstava ateliérových prací

Asistované bydlení Šolínova

Hana Ranšová

Anotace

Asistované bydlení v ulici Šolínova navrhnuté pro seniory zahrnuje nejen bydlení i odlehčovací službu a rehabilitace. Hlavním prvkem návrhu jsou "buňky", které zvětšují a osvětlují prostor bytů. Může se zde nacházet jídelní stůl, pohovka nebo zimní zahrada. Poskytuje tak seniorům jedinečný rozhled na ulici. Na straně ulice Zikovy jsem nevrhla střešní skleník, kde mohou ubytovaní pěstovat, nebo jen odpočívat v kryté oáze. V přízemí se nachází jídelna, vedle kavárna a nájemní prostory pro obchody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha