Závěrečné práce

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Frýželka Michal

Design, Bakalářská práce

Anotace

Jelikož se rozšiřuje elektromobilita, je potřeba vybavit město a jeho přilehlé části nabíjecími stanicemi, které budou elektromobilitu podporovat. Koncept nabíjecí stanice pro elektromobily jako součást městského mobiliáře a intravilánu. Jedná se rychlou nabíjecí stanici tzv. Hypercharger. Její hlavní funkcí je rychlé nabíjení elektromobilů díky nejmodernější technologiím Můj koncept se zaměřuje na bezpečnost a sjednocení ovládacích prvku, vizuální jednotný styl a bezpečnost a ochrana kabelů ať už při manipulaci nebo volně stojících.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.