Výstava ateliérových prací

Tři trojlístky

Vít Veselý

Anotace

Tři trojlístky je bytová stavba postavená na místě bývalé cihelny ve městě Kouřim. Tato parcela je konkrétně určena na základě předešlé urbanistické koncepce, která byla vypracována skupinově studenty ateliéru Mádr. Samotný projekt využívá prohlubně v terénu pro vytvoření vodní plochy u níž je v blízkosti navržená samotná stavba. Ta je třípodlažní a v každém patře sčítá tři bytové jednotky. Jednotlivým bytům vždy dominuje hlavní prosklená místnost určená pro trávení většiny času v bytě, konkrétně sloužící jako obývací pokoj s kuchyňským koutem. Ostatní místnosti jsou vnímány jako obslužné a proto jsou umístěné v ne tolik prosvětleném jádře celé budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr