Výstava ateliérových prací

Zadání: Praha - prostor řeky

Jan Sedlák

Anotace

Zadáním je dotváření prostoru, nejen vlastního toku s jeho dvěma břehy, ale také celého krajinného prostoru, který řeka vytvořila. Ta si v Praze na přírodním terénu vydobyla prostor velmi jedinečný, různorodý i dynamický, jenž dal tvář městu a je v něm stále přítomný jako jeho nejvýraznější inspirační prvek i trvalý genetický kód. Úkolem zadání je dotváření jednotlivých prostorů na úrovni urbanistické, architektonické i detailní. Letošní semestrální práce je součástí dlouhodobého naplňování zadáními stanovených představ o hlavních tématech utváření města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák