Výstava ateliérových prací

Syntéza městského bydlení

Kristýna Hořejší

Anotace

V tomto ateliérovém projektu bylo hlavním úkolem zlepšit okolí vlakového nádraží Kehl v Německu. Dále vzít v úvahu celý dopravní systém a zda je aktuálně provedení dostačující a nebo jestli potřebuje nějaké změny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka