Ateliéry

Ateliér Hlaváček – Čeněk

A

Berlín / dostupné bydlení +

ZS 2020Zadáním v zimním semestru bude dostupné bydlení v Berlíně.

Napínavé místo trojúhelníkového tvaru je vymezeno ulicemi Schlesische Strasse / Obermbaumstrasse a Falckensteinstrasse. Tato jizva ve městě vznikla vybombardováním za II. světové války. V těsném sousedství se nachází řeka Spréva, most Oberbaumbrücke a nadzemní dráha se stanicí metra Schlesisches Tor, která stojí 6 m na úrovní terénu.

Berlín má uvnitř města ve srovnání s jinými významnými evropskými metropolemi bohatý potenciál rozvoje. Jedná se o důsledek II. světové války i poválečného rozdělení. Tento prostor lze využít k rozvoji a zahuštění struktury města a formování jeho budoucí podoby. Vybraná parcela se nachází v jedné z 25 transformačních lokalit vymezených Strategickým plánem Berlína pro rok 2030. Obvod Friedrichshain-Kreuzberg vznikl sloučením bývalého východoberlínského obvodu Friedrichshain a bývalého západoberlínského obvodu Kreuzberg. Jedinečná kombinace průmyslového dědictví, atraktivních lokalit na břehu řeky, kulturní rozmanitosti a kreativity obyvatel přispívá k vytvoření jeho příjemné atmosféry a zvláštního funkčního a sociálního mixu.

Téma jsme nazvali „Dostupné bydlení +“. Hlavním tématem je bydlení, „+“ značí kombinaci s dalšími funkcemi, dle zvážení studenta. Příkladem mohou být prostory pro práci, kulturu, umění nebo odpočinek. Cílem je kvalitní a ekologicky šetrná architektura.

Proces

Architektonické navrhování je z povahy multidisciplinární obor. Během semestru nás bude provázet odborník na statiku konstrukcí František Denk a specialista na ekologický koncept budov Jan Žemlička.
Předpokládá se práce ve dvoučlenných týmech s vyjímkou studie pro bakalářskou práci a diplomní projekt.

Ateliér

Téma je vypsáno jako:

  • ATBS – bytová stavba
  • ATOS – občanská stavba
  • ATZBP – studie pro bakalářskou práci
  • ATVZ – volné zadání
  • ATU – urbanismus
  • ATSS – soubor staveb
  • DP – diplomní projekt

Velikost a obtížnost zadání bude zvolena s ohledem na vybraný typ ateliéru.

Schůzky

Studenty do našeho ateliéru vybíráme na základě krátkého pohovoru. Portfolio prosíme s sebou.

1. schůzka – pondělí 14. 9. od 15.00, ateliér 746
2. schůzka – případný termín bude zvolen dle naplněnosti ateliéru

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.