Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Hradečný – Hradečná

A

Břevnov - 8. listopadu

Trojúhelníkový pozemek o rozloze 1 322 m2 v sevření ulic 8. listopadu a U kaštanu je součástí zastavitelného území dle platného ÚP města Prahy. Obtížnost zastavění spočívá v severní orientaci a velké svažitosti terénu. Z hlediska funkčního využití je možné uvažovat s bydlením, ubytováním, mateřskou školou nebo jinou občanskou vybaveností.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková