Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Jaroš

A

Klauzurní práce

ZS 2022

Zadání

2. ročník, 3. ročník

Téma: Návrh Stolových podnoží / koz

Kozlík jako předmět je starobylý kus nábytku, historicky používaný pro banketové stoly během slavností. Jako mobilní kus  nábytku je oblíbený u mladých lidí a současných městských nomádů, kterří jej s oblibou používají jako základní konstrukční prvek pod pracovní desku stolu.

V dobách, kdy je trend pracovat z domova, je více než důležité navrhnout moderní kozlík vyrobený lokálně pomocí tradičních nebo nejnovějších dostupných technologií.

Preferujeme nízkonákladovost, snadnou skladovatelnost a případnou variabilitu s podnožím pro lavice.

Výstup:

  • portfolio s rešerší távajících produktů, výběr vhodného výrobce na základě technologických a programových specifik výroby.
  • model 1:1
  • (plakát B1+ 1500x707)

Pozn.: Nebráníme se spolupráce studenta navrhující židli se studentem navrhujícím podnoží pro multifunkční prostor kulturního střediska.

Ročník 4.-5.ročník.

Téma:  Židle pro kulturák.

Zadání je jednoduché. Pro multifunkční prostor kulturního střediska na menším městě je potřeba navrhnout univerzální stohovatelnou, či jinak skládací židli. Vhodným doplňkovým řešením možnost skládání židlí do řad. Židle by měla splňovat všechny standardy pro pohodlí a bezpečnost. Lehce manipulovatelná (tedy lehká) a odolná. Životnost pro takovéto prostory je odhadována na 15 – 20 let, přičemž reálně bývá podstatně delší. Celkem je požadováno 300ks. Mělo by se jednat o návrh, který by měl umožnit individualizaci (personifikaci) za minimálních nákladů. Na základě představ zadavatele by se mělo jednat o nízkonákladovou židli v nižší cenové hladině  do 2500Kč/ks.

Součástí práce by měla být i ekonomická rozvaha a výběr výrobce, který by navrhnutou židli na základě svých technologických možností byl schopen vyrobit.

Pozn.: Mnoho Kulturních zařízení tzv. „Kulturáků“ vznikalo v 50.- 80. letech 20.století. Tomu odpovídá i jejich vzhled a stav. Ty, které přežily divoká 90. léta a zůstaly v majetku měst a obcí, jsou v mnoha případech se svým mobiliářem dávno za životností. Je tedy nasnadě vytvoření typového nábytku právě pro takováto zařízení, stejně, jako je tomu například u školních židlí.

Výstup:

  • portfolio s rešerší stávajících produktů, výběr vhodného výrobce na základě technologických a programových specifik výroby.
  • model 1:1
  • (plakát B1+ 1500x707)

Pozn.: Nebráníme se spolupráce studenta navrhující židli se studentem navrhujícím podnoží pro multifunkční prostor kulturního střediska.

B

Náhrada!

ZS 2022

Zadání

Semestrální úkol:

Nacházíme se v době bezprecedentního navyšování cen všech komodit, které jsou základem pro jakoukoli produkci.  Zvýšení se týká i surovin, které nejsou zdaleka tak nedostupné (např. dřevo). Na jedné straně to může být pro stávající zpracovatelský průmysl velká nevýhoda. Co je ale pro někoho nevýhoda, pro jiného to může být příležitost. Otevírá se prostor pro změnu! PRO NÁHRADY - ALTERNATIVY! Mnoho lidí zaměňuje slovo náhrada s náhražkou. I když kořen slova je stejný, smysl v dnešním pojímání je odlišný. Zatím co náhrada představuje plnohodnotnou alternativu „původního, předchozího“, s minimalizací kompromisů (příkladem můžou být umělý chrup, koleno, či jiné protetické alternativy), náhražka představuje v pejorativním smyslu slova alternativu, která je volena ve většině případů z ekonomických důvodů.

Pojďme společně hledat a nacházet náhrady, které budou dávat smysl, bez toho, aniž bychom došli k náhražkám. Ze všeho se jednou stane odpad, jen je otázkou kdy a za jakých podmínek. Tématem je široké a jeho záměrem je, abyste nalezli předmět, který by vyžadoval změnu a je jedno, jestli bude dílčí, či komplexní. Důvodem pro tuto změnu může být kterýkoli z myslitelných důvodu, ale nesmí mít v zásadě funkční dopad na jeh užívání. Předmětem hodnocení bude konfrontace s existujícím předmětem, které má vaše řešení nahradit.

Úkol je z velké části o hledání. Teoretická příprava je jeho hlavní část, bez které by nemělo smysl cokoli realizovat. Vyhledání existujícího produktu, následné vyhledání nových materiálů, či  zpracovatelských technologií, konzultace s odborníky na enviromentální tématiku – uhlíkovou stopu  ( prof. Kočí).

Výsledkem může být dílčí posun, materiálová redukce, změna konstrukčního prvku, druhotné použití produktu, se kterým se počítá již při jeho prvotním návrhu.

Výstup:

Úkol z podstaty zadání nemá oborovou ani materiálovou specifikaci.

portfolio: s rešerší k vybranému produktu, rešerše a výběr vhodného materiálu/ů a jeho/jejich představení, koncept, návrh.

Prezentace formou plakátu/power point prezentací.

UPŘESNĚNÍ V PRŮBĚHU SEMESTRU…

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.