Ateliéry

Ateliér Jaroš

A

Litina

ZS 2023

Hlavní úkol: semestrální/ klauzurní

 

Vnímání materiálu, seznámení s technologií zpracován (formování do písku, metoda ztraceného vosku).

 Je to zapomenutá technologie, nebo je to ještě technologie pro současnost?

Hledání účelového uplatnění materiálu v současnosti.

Výsledek: Prototyp v materiálu 1:1, portfolio

Pozn.: Spolupráce s fakultou strojí (ČVUT FS). Exkurze do slévárny ve Staré huti u Dobříše, případně návštěva firmy Gdynium a.s. ve Gdyni

B

Návrh zásnubního prstenu

ZS 2023

 Jde o koncept a jeho obhajitelnost. Jak vnímáte tuto tradici v současnosti! Má tato tradice (symbolika)pro vás ještě hodnotu, nebo je tradice svatá? Limitem není materiál, technologie, barevnost ale reprodukovatelnost.

Výsledek: Prototyp v materiálu 1:1, portfolio

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.