Ateliéry

Ateliér Kuzemenský

Jáchym Janský: Centrum duševního zdraví Pod Slovany – situace. Centrum duševního zdraví je nový typologický druh. Speciálně pak jeho spojení s krizovým centrem je experimentem vycházejícím z plánů reformy psychiatrické péče. Instituce, která ještě nemá svůj obraz.
Úkolem studentů bylo navrhnout, objasnit a obhájit program jimi navrhovaného „domu“ v souvislosti s konkrétní zadanou parcelou. Jáchym Janský: Centrum duševního zdraví Pod Slovany – vizualizace.
Jáchym Janský: Centrum duševního zdraví Pod Slovany – vizualizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková