Závěrečné práce

Autobusový a vlakový terminál Zlín

Bc. Miroslav Blaha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé diplomové práce se stalo zpracování vize terminálu autobusového a vlakového nádraží ve Zlínì. V mé práci integruju obě tyto funkce do jednoho domu a snažím se o navázání dopravního uzlu na další části města či samotný systém veřejné hromadné dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.