S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

Ateliér Kuzemenský

A

Bydlení Podbělohorská – hledání zahradního města

Po čase se opět vracíme k tématu území bez návodu. I tohle je město. Žije se v něm dobře. Je těžší chytat se kontextu. O to pečlivěji je potřeba hledat a rozšířit bitevní pole. Hledání města tam, kde pojmy blok, ulice a nároží nejsou opěrným bodem. Do bloků! Do bloků! Do bloků to asi nepůjde. Úkolem je navrhnout pochopitelnou městskou strukturu, adekvátní v kontextu, ekonomickou, intenzivní. Srozumitelný vnější prostor. Veřejný? I veřejný. Navrhování na kopec nad Prahou. Veřejného prostoru je tam tolik, že tam vlastně žádný srozumitelný není. Tohle je naše území a támhle za plotem, to jsme my. Zeleně je tam hodně a tu jsme vždycky chtěli. Do křoví! A domy. Budou to bytovky, řadovky, rodináče a nebo fakt na něco přijdeme?

Témata:

 • Individuální vs. kolektivní
 • Otevřenost vs. uzavřenost
 • Soukromé vs. společné
 • Sousedství
 • Návrh krajiny celé parcely
 • Struktura celé parcely
 • Obytná struktura
 • Struktura domu
 • Struktura bytů
 • Detail bytů
 • Pohodlí-komfort
 • Důraz na návrh parteru domů resp. plochy parcely
 • Exterier vs. interier
 • Výhled, morfologie, příroda, krajina
 • Signifikantní detaily domu
 • Prostorová regulace není zadána
 • Adekvátní standard bydlení/bytů
 • Propojení (nepropojení) celé struktury do samozřejmě pochopitelného vzorce

Úkol je navrhnout na území bydlení. Na parcele jsou nyní provizorní sklady. Jsou k demolici. Developer je nepředpojatý, tuší, že možná zbohatne i na několika luxusních rodinných domech, ovšem nebrání se kombinování typologických druhů, vzniku typologické hybridní struktury kombinující řadovky, bytové domy … stejně tak jako několik fajnových viladomů. Municipalita žádá srozumitelný občanský charakter bydlení ve městě. Je to na Vás. Stejně tak architektonická i ekonomická obhajoba vašeho řešení.

Podobně jako vždy: budeme po studentech chtít během semestru posun od urbánního celku k detailům bydlení, komfortu bydlení.

Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (.pdf) již teď na oba maily Petře a Michalovi.

Více info na www.atelierkuzemensky.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková