Ateliéry

Ateliér Lábus

V našem ateliéru je kladen důraz na výuku komplexnosti přístupu – od nalezení konceptu přes jeho ztvárnění a celkové řešení až po prezentaci. Od úrovně urbanistické přes formování objemového, prostorového, provozního, konstrukčního i materiálového řešení stavby až po detail.

Rozvoj uplatňování celistvého přístupu k architektonické a urbanistické tvorbě je osvojován sledováním široké škály palety činitelů. Nejen estetických, technických nebo ekologických parametrů, ale i sociálních, psychologických nebo etických kritérií.

  • Luis I. Kahn: „Řád je. Návrh je formování v řádu. Forma vyvstává ze systému konstrukce. Konstrukce je růst. V řádu je tvůrčí síla… Návrh není vytváření krásy. Krása vyplývá z výběru, spřízněnosti, celistvosti, lásky.“
  • Pablo Picasso: „Umění není snaživé využití kánonu krásy, nýbrž to, co si dokáže vymyslet instinkt a mozek mimo jakýkoli kánon. Začínám s nějakým nápadem, a pak se z toho stane něco jiného.“

Uvedením dvou protikladných citátů lze vyjádřit neurčitost a bohatost zdrojů tvůrčí práce, na kterou neexistuje jednoduchý, všem společný a vždy uplatnitelný recept. Zdroje je nutné se naučit hledat kolem sebe a také v sobě pomocí otevřenosti a nepředpojatosti i schopnosti nalezené zhodnotit a přetavit ve své mysli.

Více

Ateliér je zaměřen zejména na oblast architektonické tvorby, některá zadání přesahují do oblasti urbanismu nebo umožňují dopracovat vlastní návrh na úrovni interiéru. V zimním semestru je obvykle zadávána bytová stavba nebo obytný soubor, v letním semestru se věnujeme veřejným nebo polyfunkčním stavbám.

Práce v ateliéru je většinou soustředěna na jedno zadání umožňující řešit ve vertikálních ateliérech úlohy různé obtížnosti v bakalářském a magisterském stupni. Obtížnost zadání bývá přizpůsobována také týmovou spoluprací na urbanistické koncepci zástavby území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA