Ateliéry

Ateliér Seho

A

CHILL-OUT ZÓNY PRO OPAVU – DESIGN-BUILD PROJEKT 2024

LS 2024

SUDENTI STUDENTŮM – CHILL-OUT ZÓNY PRO OPAVU – DESIGN-BUILD PROJEKT 2024

Jste spolu s námi pozváni aktivně se účastnit oslav 800 let od založení města Opavy. Pro další ročník projektu NAVRHNI A POSTAV jsme vybrali dvě veřejná prostranství, která těsně přiléhají k významným městským budovám Slezské univerzity. Jde o Bezručovo náměstí, krásný jasně definovaný městský prostor, momentálně bez jiskry nabídky se zastavit, sednout odpočinout či se pobavit. Druhým prostorem je park U synagogy, která už ale dávno není. Přijďte zaplnit životem toto prázdné místo s výhledem na architektonický skvost obchodního domu Breda. Našimi intervencemi bychom chtěli nabídnout studentům a obyvatelům města místa setkání, odpočinku a sdílené užívání veřejných prostranství. Projekt nabízí zadání i pro krajinářské architekty, které rádi přivítáme v našich týmech, a slibujeme si od spolupráce vzájemné obohacení.

Kroky na této cestě:

  • seznámením s místem, skici, analýza širších vztahů, vytvoření vlastních tři variant intervence do veřejného prostoru
  • společný model veřejného prostoru 1:200
  • návrh hmotového konceptu, vztah k ostatním návrhům kolegů
  • pracovní modely 1:20, resp. 1:10
  • výběr návrhu k realizaci při společné prezentaci s investorem
  • rozdělení rolí v týmu pro práci na projektu a přípravě realizace včetně rozpočtu
  • příprava realizace
  • realizační workshop v Opavě – červen 2024 nebo září 2024
  • PR, příprava publikace

Způsob práce: Je stimulována teamová práce (výběr staveniště, příprava modelů), průběžné prezentace (slovem a obrazem), fyzické modely ve všech fázích, skicováni ve větším měřítku, prostorové skici, společné i individuální konzultace.

Závěrečné hodnocení: Proběhne až po dokončení díla, v každém případě do začátku zimního semestru 2024/2025.

B

POD, NAD, VEDLE – CO S ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDOU VE MĚSTĚ

LS 2024

Na prostranství před pražským Výstavištěm se dokončuje nová estakáda železničního propojení z centra do Kladna a na Letiště Václava Havla. Trať se vznesla z náspu na most a nyní se naskýtá šance včlenit nově vzniklé plochy pod a podél estakády do tkáně města. Prostor mez ulicemi Strojnická a U výstaviště v intervalu Dukelských hrdinů-Bubenská je výzvou a čeká na odpověď, kde prostory zaplnit, kde propojit, co schovat a čím místo obohatit.

Najděte novou strukturu v dnes neuspořádaném území, které je však vstupní branou do největšího pražského parku a území zábavy, odpočinku a rekreace. Navrhněte obchody, školku, ordinace, posilovny, kavárny, galerie, ateliéry, kreativní dílny, jazykovou školu, azylové prostory, bydlení pro staré, mladé, singly, skupiny…

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho