Ateliéry

ZAN Amblerová

A

Broumov

LS 2024

Broumov s dominantou barokního benediktinského kláštera, po dlouhá století výrazně prosperující oblast v severovýchodních Čechách, okresu Náchod, u státní hranice s Polskem.

Město Broumov je postaveno na skalním ostrohu, sevřené z východní strany řekou Stěnavou a ze západní strany Liščím potokem. Tím je dán odvěký půdorys historického jádra města hruškovitého tvaru, směřující špičkou k jihu.

Studenti mají zadanou parcelaci a regulaci v samém centru zužující se části historického centra, v blízkosti kostela sv. Václava, mezi ulicemi U dolní Brány a Na Příkopech.

Studenti navrhují skupinu městských domů, každý na své parcele, „svůj“ dům.

Živnost, nebo-li obchodní náplň domu si každý student hledá a volí sám, v návaznosti na tradice města, ale i osobní zkušenost, či svou rodinnou tradici.

Lokální znalost místa je nezastupitelná. Historické souvislosti a kontext jsou vnímány jako jeden ze základních pilířů návrhu a inspirace.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová