Závěrečné práce

REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU

Mojžišová Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací zámeckého areálu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt si klade za cíl umožnit nové využití zámku tak, aby funkčně doplňoval potřeby města. Do zrekonstruovaného zámku přemístí základní umělecká škola, muzeum a obřadní sál. Součástí návrhu je novostavba restaurace a letní kryté haly. Prostor mezi zámkem a novostavbou bude sloužit pro venkovní koncerty a trhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.