Ateliéry

Ateliér Šulc

A

Prodlužka.

LS 2023

Zadání

Ateliérové zadání 2. ročník
Navhrněte prodlužovací přívod 230V (prodlužka).
Součástí návrhu bude hlavní tělo, možnosti uchycení kabelu a design zástrčky.
Celý projekt začne rozdělením do teamu a jednotlivé pracovní skupiny vytvoří ucelenou studii zabývající se problémem vedení elektrické energie, nároky uživatele, nové koncepce a řešení do budoucnosti. Následně bude projekt rozdělen na jednotlivce, a každý vyřeší konkrétní design produktu individuálně.
Ostatní parametry jako délka, barva, počet zásuvek,  spínač a jiné funkce jsou libovolné.
Důraz na kreativitu a nápaditost.
  • Součástí práce bude důkladná rešerše
  • Pracovní modely, tvarové studie
  • Procvičování prezentačních a rétorických dovedností.
  • 3D vizualizace, 3D tisk
Finální výstup: model 1:1, plakát B1, portfolio.
B

VZDUCH.

LS 2023

Zadání

Ateliérové zadání 4. ročník.
VZDUCH. Fenomén vzduchu jako prostředí kolem nás, ale také jako medium, kterým lze formovat tvar.

Navrhněte produkt, který má nějakou interakci se vzduchem. Čistota vzduchu, proudění vzduchu, nafukování vzduchem nebo naopak vyfukování a vakuum.

Možnost spolupráce s firmou EGO Zlín (www.egozlin.cz): vakuové fixační dlahy, nafukovací pomůcky pro imobilní pacienty, záchranářské pomůcky). Spolupráce s EGO Zlín není podmínkou.

Exkurze do EGO Zlín.

Průběh práce: Rešerše a analýza problematiky a možností řešení, koncepční skici, modely / prototypy, 3D vizualizace.

Finální výstup: Prototyp / model v měřítku, plakát B1 a průvodní portfolio.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.