S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

Ateliér Juha

A

Nemocnice budoucnosti Praha-Letňany

Nemocnice - vize prostoru pro pacienty, lékaře, sestry, studenty i nejmodernější techniku. Spojení designu a přírody.

Objemová studie zástavby s rozmístěním základních provozních celků s důrazem na architektonické řešení exteriéru nemocnice. Cílem práce by měla být vize o humánním prostředí zdravotnické stavby. 

B

Sportovní hala v Příbrami

Sportovní haly a stadiony jsou výzvou pro architekty a konstruktéry na celém světě. Přidejte se!

C

Dům pro seniory Šolínova Praha 6

Novostavba případně rekonstrukce a dostavba domu pro seniory s asistovaným bydlením.

Objekt Šolínova se musí stát v první řadě žádoucím, přitažlivým místem pro lidi a život; bez negativní stigmatizace; prostor komunity, prostor osobního rozvoje a uplatňování schopností ve prospěch druhých, udržení a rozvoj kvalitních vztahů a pocitu osobního významu, pobytový prostor provázán s komunitním; zabránit segregaci lůžkového oddělení, zároveň dostatek možností pro soukromí (být o samotě se svými lidmi).

Prostředí musí respektovat funkční geriatrická omezení: bezbariérovost, členitost, srozumitelnost, intuitivní dostupnost obslužného personálu.

D

Dětské onkologické centrum

Příprava pro diplomní projekt

E

Multifunkční sportovní hala

Příprava pro diplomní projekt

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková