Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Juha

A

Lesopark Houštka ve Staré Boleslavi – obnova původního lázeňského území

Jsou úlohy, na které se musíme podívat z různých pohledů, především z pohledů různých oborů. Sluneční lázně a sportovní areál v lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi k takovým úlohám patří.

Proto jsme se rozhodli ji zadat společně s Ateliérem Sitta z Ústavu krajinářské architektury. Nechceme, aby se práce studentů v našich ateliérech jen doplňovaly, ale přejeme si, aby studenti společně tvořili a vzájemně se ovlivňovali.

Území mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem vymezené řekou a jejím slepým ramenem bylo kdysi pokryto lužním lesem a bylo především loveckým revírem. Po návštěvě císaře a krále Františka I. v r.1813 a po objevení železitého pramene v r.1818 začal věhlas tohoto nádherného území, které střídavě vzkvétalo a upadalo, až doklopýtalo do dnešního neutěšeného stavu a které se jen občas zaleskne minulou slávou.

Základním cílem je nalézt krajinářské a architektonické řešení obnovy tohoto významného sportovně rekreačního i kulturního území. Stavbou, rekonstrukcí, navrženou zástavbou, parkovými úpravami i krajinářskými zásahy, mobiliářem….

Informace: michal.juha@fa.cvut.cz, 603 810 606

B

Lesopark Houštka ve Staré Boleslavi - lesní lázeňský hotel včetně rehabilitace, spa a wellness

Jsou úlohy, na které se musíme podívat z různých pohledů, především z pohledů různých oborů. Sluneční lázně a sportovní areál v lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi k takovým úlohám patří. 

Proto jsme se rozhodli ji zadat společně s Ateliérem Sitta z Ústavu krajinářské architektury. Nechceme, aby se práce studentů v našich ateliérech jen doplňovaly, ale přejeme si, aby studenti společně tvořili a vzájemně se ovlivňovali. 

Území mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem vymezené řekou a jejím slepým ramenem bylo kdysi pokryto lužním lesem a bylo především loveckým revírem. Po návštěvě císaře a krále Františka I. v r.1813 a po objevení železitého pramene v r.1818 začal věhlas tohoto nádherného území, které střídavě vzkvétalo a upadalo, až doklopýtalo do dnešního neutěšeného stavu a které se jen občas zaleskne minulou slávou.

Základním cílem je nalézt krajinářské a architektonické řešení obnovy tohoto významného sportovně rekreačního i kulturního území. Stavbou, rekonstrukcí, navrženou zástavbou, parkovými úpravami i krajinářskými zásahy, mobiliářem….

informace: michal.juha@fa.cvut.cz, 603 810 606

C

Lesopark Houštka ve Staré Boleslavi - přestavba historického sportovního areálu

Jsou úlohy, na které se musíme podívat z různých pohledů, především z pohledů různých oborů. Sluneční lázně a sportovní areál v lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi k takovým úlohám patří. 

Proto jsme se rozhodli ji zadat společně s Ateliérem Sitta z Ústavu krajinářské architektury. Nechceme, aby se práce studentů v našich ateliérech jen doplňovaly, ale přejeme si, aby studenti společně tvořili a vzájemně se ovlivňovali. 

Území mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem vymezené řekou a jejím slepým ramenem bylo kdysi pokryto lužním lesem a bylo především loveckým revírem. Po návštěvě císaře a krále Františka I. v r.1813 a po objevení železitého pramene v r.1818 začal věhlas tohoto nádherného území, které střídavě vzkvétalo a upadalo, až doklopýtalo do dnešního neutěšeného stavu a které se jen občas zaleskne minulou slávou.

Základním cílem je nalézt krajinářské a architektonické řešení obnovy tohoto významného sportovně rekreačního i kulturního území. Stavbou, rekonstrukcí, navrženou zástavbou, parkovými úpravami i krajinářskými zásahy, mobiliářem…. 

Varianty zadání:

 1. Hotel pro sportovce včetně rehabilitace a regenerace (ATOS, ATZBP, ATVZ. ATV, ATSS)
 2. Tréninkové prostory pro atletiku - hala, atletický tunel, tělocvičny, posilovna (ATOS, ATZBP, ATVZ, ATV, ATSS)
 3. Multifunkční sportovní hala (ATOS,ATZBP,ATVZ,ATV)

 

Informace: michal.juha@fa.cvut.cz, 603 810 606

D

Multifunkční sportovní hala - Příbram

Výstavba multifunkční sportovní haly je jako aktuální problém ve fázi příprav a záměru. Předmětné zadání by tak mohlo poskytnout první podklady k urbanistickým a provozním úvahám.

Lokalita pro výstavbu multifunkční sportovní haly se nachází v jihovýchodní části města Příbrami, v lokalitě s intenzivním využitím. V okolí se nachází areál základní školy, kolektivní bytová výstavba a další sportoviště. Východním směrem od této lokality prochází železniční trať Zdice-Protivín, kterou lze překonat úrovňovým přechodem pro pěší chráněný světelnou signalizací. Za železniční tra je situováno přírodně rekreační území v blízkosti Nového rybníka a rybníka Fialův, kterými protéká Příbramský potok. Zde se nachází klub Junior, in-line dráha, skate park a areál přírodního koupaliště Nový rybník, kde jsou každoročně pořádány triatlonové závody. V areálu Nového rybníka se rovněž nachází minigolfové hřiště, letní kino a vybavenost pro trávení volného času.

Pozemek pro stavbu multifunkční haly je rovinatý až mírně svažitý směrem k jihovýchodu.

E

Krytý plavecký bazén - Vlašim

Nový plavecký bazén bude navržen jako součást existujícího sportovního areálu. Urbanistická koncepce vnitřního území centra je založena na výrazné kompoziční a komunikační ose ve směru JZ - SV, která se na jihozápadním konci napojuje na městskou komunikační síť a v severovýchodní části je zakončena atletickým stadionem, jehož osa je kolmá na osu komunikační. V severozápadní části je umístěn zimní stadion s novým parkovištěm (otevřen v roce 2013). Dále, severním směrem, v místě dlouhodobě nepožívaného hokejbalové hřiště, bude v budoucnu umístěn objekt víceúčelové haly s ubytováním (má vydané platné územní rozhodnutí). V jihovýchodní části je areál letního koupaliště s doplňujícími funkcemi a nově vybudované dopravní hřiště s provozním objektem. Na letní koupaliště provozně naváže navrhovaná stavba krytého plaveckého bazénu.

F

Diplomní seminář - zdravotnické stavby

1. Nemocnice následné péče

Zkoumaná témata:

Formy péče, struktura pacientů, doba pobytu – hospitalizace, pocity a vnímání pacienta, vnitřní prostředí, příbuzní – pobyt, komunikace, dlouhodobá intenzivní péče, rozsah nutného komplementu, sociální služby

Formy zástavby, důležitost vnějšího prostředí

2. Obecná zdravotnická stavba - např. infekční klinika

Zkoumaná témata

 • provozní a dispoziční řešení
 • provozní toky
 • pohyb návštěv
 • pobyt pacienta - dlouhodobá hospitalizace, karanténa, izolace
 • příjezdy - odjezdy
 • ambulantní část
 • ochrana personálu
 • použití ochozů - specifický obvodový plášť

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková