dějiny architektury a památkové péče

Studijní zaměření Dějiny architektury a památková péče zahrnuje systematickou výchovu k hlubší, samostatné vědecké a tvůrčí činnosti, synteticky propojuje dvě spojité nádoby – komplexní zkoumání dějin (architektury, sídel a krajiny, užitého umění) a památkovou péči o zděděné hodnoty.

garant

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu teorie a dějin architektury

+420 224 356 354

vorlik@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková