urbanismus a územní plánování

Studijní zaměření Urbanismus a územní plánování je orientováno na studium a aplikace vybraných základních i aktuálních teorií urbanismu a územního a prostorového plánování a na studium a aplikace relevantních přístupů a metod jako nezbytného podkladu pro vědeckou práci a výzkum. Součástí zaměření je i zkoumání historického odkazu urbanismu a územního plánování a aplikovaný výzkum a evaluace v oblastech geografických informačních technologií a umělé inteligence při modelování územního rozvoje. 

garant

prof. ing. arch. Jan jehlík

vedoucí Ústavu urbanismu

+420 224 356 327

jan.jehlik@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková