Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zkouška z Ekologie I

Zkouška bude probíhat formou ONLINE testu abcd v systému Moodle. Zkoušku je možné absolvovat odkudkoliv, např. z domova. Pro studentky a studenty se specifickými potřebami bude k dispozici test s delším časovým limitem.

Termíny

Termíny testů vypsané v KOS:

  • pátek 20. 1. 9:00 – 14:00

  • úterý 24. 1. 9:00 – 14:00

  • pátek 27. 1.  9:00 – 14:00

  • úterý 31. 1. 9:00 – 14:00

Test se píše jeden. Test se otevře v 9:00 a zavře ve 14:00, je možné jej napsat kdykoliv v tomto časovém rozmezí.

Průběh testů

Testy probíhají v systému Moodle. Pro přihlášení do Moodle je třeba znát heslo do KOS. Pro absolvování testu je třeba se přihlásit v Moodle do kurzu Ekologie I. Kód předmětu je B221-528EKO1 - Ekologie1. 

Čas na absolvování testu je 10 minut.  

Test má 20 otázek. Na výběr jsou odpovědi abcd, z nichž jen jedna je správná. Test se po uplynutí určené doby sám ukončí a vyhodnotí.

Klasifikace

Za každou správně zodpovězenou otázku získává student jeden bod, za nesprávně zodpovězenou otázku nula bodů. Maximálně lze získat 20 bodů. Klasifikace bude podle metodiky ECTS.

  • A   20-19
  • B   18-17
  • C   16-15
  • D   14-13
  • E   12-11
  • F   10-0

V případě problémů kontaktujte Kateřinu Rottovou, rottokat@fa.cvut.cz, 778 750 052.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.