S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ekologie I

První test se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 9.00 do 11.00. Přednáška začne v 9.30. Informace najdete v sekci Požadavky.

Zkouška z Ekologie I

Zkouška bude probíhat formou dvou online testů abcd v systému Moodle. První test vyzkouší v polovině semestru znalosti z prvních šesti přednášek, druhý test proběhne v zimním zkouškovém období a ověří znalosti z druhé půlky přednášek. Pro každý test bude určen jeden řádný a jeden náhradní termín.

Termíny

První test se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 9.00 do 11.00. Přednáška začne v 9.30. Náhradní termín bude v pondělí 23. 11. od 9.00 do 11.00. Termíny druhého testu budou vypsány v zimním zkouškovém období.

Průběh testu

Test proběhne v systému Moodle. Pro přihlášení do Moodle je třeba znát heslo do KOS. Pro absolvování testu je třeba se přihlásit v Moodle do kurzu Ekologie I. Kód předmětu je B201-528EKO1 - Ekologie1. 

Čas na absolvování testu bude 15 minut. Každý test bude mít 15 otázek. Na výběr budou odpovědi abcd, z nichž jen jedna je správná. Test se po uplynutí 15 minut sám ukončí a vyhodnotí.

Klasifikace

Za každou správně zodpovězenou otázku získává student jeden bod, za nesprávně zodpovězenou otázku nula bodů. Výsledky obou testů se budou sčítat. Maximálně lze získat 30 bodů. Minimální počet bodů, potřebný pro absolvování zkoušky, je 15.

Výsledná klasifikace (obou testů dohromady) bude podle metodiky ECTS, které odpovídá:

  • A    30 – 28
  • B    27 – 25
  • C    24 – 22
  • D    21 – 19
  • E    18 – 16
  • F    15 – 0

V případě problémů kontaktujte Kateřinu Rottovou, rottokat@fa.cvut.cz, 778 750 052.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková