Videa

Pro přípravu na zkoušku budou k dispozici záznamy z přednášek. Záznamy najdete v jednoduché mediátece před začátkem zimních prázdnin. Na Moodlu dáváme k dispozici pdf prezentací. 

Architektura a ekologie

„Ekologie a architektura“ je o současných trendech „zelené“ architektury, o změnách klimatu a jeho příčinách a o provázanosti architektury s ekologií, ekonomií a sociologií. Nezapomíná na historický kontext propojení vývoje architektury se snahou mezinárodního společenství o udržitelný rozvoj dnešního globalizovaného světa. Přemýšlí o komplexním životním cyklu staveb, obnovitelných stavebních materiálech i zdrojích energie a o souladu architektury s přírodou. Editor Dalibor Hlaváček přizval ke spolupráci odborníky přednášející Ekologii I na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vzniklá publikace je určena nejen pro studenty architektury, ale také pro odbornou i laickou veřejnost, která právě svými postoji může ovlivnit budoucí vývoj architektury šetrné k životnímu prostředí. Kolektiv autorů by si přál, aby se co nejvíce čtenářů přiklonilo k životnímu stylu, jehož součástí je i to, že umíme určit sever pomocí Slunce a hodinek. Malou ručičku namíříme na Slunce a osa úhlu mezi Sluncem a 12 je severojižním směrem (pozor na letní čas, kdy 12 zaměníme za 1).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.