Zkouška z Ekologie I

Zkouška bude probíhat formou prezenčního testu abcd v systému Moodle. Konat se bude v místnostech S147a a S147b. Pro studentky a studenty se specifickými potřebami bude k dispozici test s delším časovým limitem. 

Termíny

Pro zkouškové období v ZS 2023/24 jsme vypsali termíny ve čtyřech dnech. Každý den proběhne osm testů, vždy dva v jeden čas ve dvou místnostech. V KOS se již můžete zapisovat. Kapacita je dostatečná pro všechny studijní programy.

 • čtvrtek 18. 1. 9:00 – 13:00

 • úterý 23. 1. 9:00 – 13:00

 • úterý 30. 1.  9:00 – 13:00

 • úterý 6. 2. 9:00 – 13:00

 • pondělí 12. 2. 11:00 (náhradní termín)

Průběh testů

Testy probíhají v systému Moodle. Pro přihlášení do Moodle je třeba znát heslo do KOS. Pro absolvování testu je třeba se přihlásit v Moodle do kurzu Ekologie I. Kód předmětu je B231-528EKO1 - Ekologie1. 

Čas na absolvování testu je 10 minut.  

Test má 20 otázek. Na výběr jsou odpovědi abcd, z nichž jen jedna je správná. Test se po uplynutí určené doby sám ukončí a vyhodnotí.

Klasifikace

Za každou správně zodpovězenou otázku získává student jeden bod, za nesprávně zodpovězenou otázku nula bodů. Maximálně lze získat 20 bodů. Klasifikace bude podle metodiky ECTS.

 • A   20-19
 • B   18-17
 • C   16-15
 • D   14-13
 • E   12-11
 • F   10-0

V případě problémů kontaktujte Kateřinu Rottovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.