Ateliér volitelný – ATV

Zadání může být zpracováno na úlohy z kteréhokoliv aktuálně nabízených témat povinných v příslušném semestru. Zadání může být stanoveno také individuálně, dohodou s vedoucím ateliéru, dle specifického zájmu studenta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková