Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zkouška

Písemný prezenční znalostní test - 1 hodina. Na zkoušku se lze přihlásit až s uděleným zápočtem z předmětu (obor AU).

Zkoušky probíhají ve zkouškovém období každý čtvrtek dopoledne -  termíny jsou na celé zkouškové období vypsány v KOSu a mohou se do nich zapisovat všichni studenti na řádné i opravné termíny.

Výsledek zkoušky je studentům zapsán do KOSu nejpozději 7 - 10 den po vykonání zkoušky. V případě, že student nesouhlasí s výsledkem zkoušky, musí toto sdělit emailem garantovi předmětu a v kopii také koordinátoce výuky NS 1(jana.kubcova@fa.cvut.cz).

Na žádost studenta (odmítnutí známky z 1. pokusu) je možné si zkoušku zopakovat. Studentovi bude zapsána za 1. pokus známka F. Za 2. pokus mu bude udělena nová známka podle výsledku testu. (Pokud 2. pokus dopadne hůře, nelze již udělit lepší známku z 1.pokusu.)

Kontakty: jana.kubcova@fa.cvut.cz (koordinátorka výuky NS 1, m.č. 432), petr.hlavacek@fa.cvut.cz,

V případě nenadálých změn či okolností se vždy obracejte telefonicky na sekretariát ústavu!

-----------

Pro studenty, kteří získají zápočet až na konci zkouškového období (nebo získají v závěru zkouškového období ze zkoušky F), bude vypsán ještě zkouškový termín v semestru - pravděpodobně ve 2. týdnu výuky LS. Zkoušku je možné vykonat podle harmonogramu až do 17. 3. 2023.

----------

Poslední opravný termín zkoušky v ZS - 10. 3. 2023 14:30 m. 447.

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.