Povinná literatura

Alain de Botton: Architektura štěstí. Vydaná 27.10.2010 Kniha Zlín, ISBN 978-80-87162-64-4

Zápočet

Zápočet (obor AU) se uděluje po splnění všech tří bloků cvičení. O splnění zadání jednotlivých cvičení rozhodují pedagogové daného cvičení.

Zápočty budou zapisovány do KOSu průběžně po splnění všech tří bloků cvičení, a to pouze v pracovní dny. V období vánočních prázdnin nejsou pedagogové povinni řešit plnění studijních povinností!  Pokud Vám ani přes uvedené lhůty nebyl zápočet zapsán a máte splněna všechna tři cvičení, obracejte se na koordinátorku předmětu Janu Kubcovou (jana.kubcova@fa.cvut.cz), která zápočty uděluje do KOSu.

Zkouška

Písemný prezenční znalostní test - 1 hodina. Na zkoušku se lze přihlásit až s uděleným zápočtem z předmětu (obor AU).

Zkoušky probíhají ve zkouškovém období  –  termíny jsou na celé zkouškové období vypsány v KOSu a mohou se do nich zapisovat všichni studenti na řádné i opravné termíny.

Výsledek zkoušky je studentům zapsán do KOSu. V případě, že student nesouhlasí s výsledkem zkoušky, musí toto sdělit e-mailem koordinátorce předmětu NS 1 (jana.kubcova@fa.cvut.cz) a v kopii také garantovi předmětu (petr.hlavacek@fa.cvut.cz).

Písemný test je možné si po opravě prohlédnout na sekretariátu 432 až v případě, že je datum konání zkoušky uvedeno zde:  18. 1. / 23. 1. / 25. 1. / 30. 1. / 1. 2. / 6. 2. / 8. 2. / 13. 2. / 15. 2.

Na žádost studenta (odmítnutí známky z 1. pokusu) je možné si zkoušku zopakovat. Studentovi bude zapsána za 1. pokus známka F. Za 2. pokus mu bude udělena nová známka podle výsledku testu. (Pokud 2. pokus dopadne hůře, nelze již udělit lepší známku z 1.pokusu.)

Kontakty: jana.kubcova@fa.cvut.cz (koordinátorka předmětu NS 1, m.č. 432), petr.hlavacek@fa.cvut.cz (garant předmětu)

V případě nenadálých změn či okolností se vždy obracejte telefonicky na sekretariát ústavu!

-----------

Pro studenty, kteří získají zápočet až na konci zkouškového období (nebo získají na posledním termínu zkouškového období ze zkoušky F), bude vypsán v KOSu ještě zkouškový termín v semestru. Zkoušku je možné vykonat podle harmonogramu až do 15. 3. 2024.

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.