Nauka o stavbách III

Začátek přednášek z organizačních důvodů vždy až 12:40!

Podklady ke zkoušce:

Stream videí aktuálních přednášek dle FA.
Na MOODLE - kurz:
B221-518NS3 - Přednášky: NS iii+iv - Občanské stavby i+ii * NS vi - Velké stavby
slidy .pdf, bez zvuku komentáře.

Zde i na MOODLE je matice témat.
Témata jsou stejná jako v minulých letech, pouze přibyla úloha kresby a esej na konkrétní občanské stavby je místo dvou jen jeden. Průběh se nemění i čas 1:30 hodiny na test, otázky z regulací při ústním probírání.

1. Kolaps a regenerace - kláštery, kostely:

Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Vlček, P. a kol., Encyklopedie českých klášterů,
Stýblo Z., Školské stavby, , část B
Bárta M, Kovář K. a kol., Kolaps a regenerace,
Cahill, T.: Jak Irové zachránili civilizaci.

II. Obecné principy typologie OBČ. STAVEB:

Podklad:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo
 


III. Sociální stavby - Péče o potřebné v současnosti:
Podklady:
Přednesená přednáška – I. Šestáková.
Šestáková, Dvořák, Bouček: Stavby pro sociální služby
Šestáková a kol.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením
 

IV. Stavby pro produkci a distribuci:

Podklad: 
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.


V. Stavby pro péči zdravotní:

Podklady:
Přednesená přednáška – K. Fořtl.
K. Fořtl, Zdravotnické stavby

 

VI. Stavby pro pohostinství - restaurace, kuchyně:

Podklad:
Přednesená přednáška – Z. Stýblo, Z. Lipš.
Z. Stýblo, Z. Lipš, Prostory pro gastronomii

 

VII. Jak děti vnímají a používají architektonický prostor?

Podklad:
Přednesená přednáška - M. Petrik.

 

VIII. Zásadní řešení komunikací OBČ. STAVEB:

Podklady:
Starši přednáška - Kostely a proměna liturgie - N. Schmidt - zde
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT - část F.

 

IX. Stavby pro organizaci, administrativu:

Podklady:
Přednesená přednáška - E. Forejt.
Štípek J., Paroubek J., Papadopoulos, Nauka o budovách. Administrativní budovy,
 

X. Stavby pro pohostinství - hotely:

Podklad:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo

 

XI. Ovlivnění OBČ. STAVEB předpisy:

Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo,


XII. Kostely a proměny liturgie:

Podklad:
Starší přednáška - Kostely a proměny liturgie - N. Schmidt - zde
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Era 21 4/2004 Sakrální architektura,
Adolf Adam: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj.

 

XIII. Seminář architektura jako prostor.

Podklad:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Zevi B., Jak se dívat na architekturu

 

Literatura

Povinná literatura

Fořtl, K.: Zdravotnické stavby.
Praha: Nakladatelství ČVUT 2009, ISBN 978-80-0104-256
Štípek, J. a kol.: Administrativní budovy.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN: 978-80-01-04150-5.
Šestáková, I. a kol.: Stavby pro sociální služby.
Praha: Nakladatelství ČVUT 2006, ISBN 80-01-03385-6
Stýblo, Z., Lipš. Z.: Prostory pro gastronomii.
Praha: Nakladatelství ČVUT 2021, ISBN 978-80-01-06719-2  

Doporučená literatura                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vlček, P. a kol.: Encyklopedie českých klášterů.
Praha: Libri, 1998, 2002, ISBN 80-85983-17-6. 
Era21 4/2004: Sakrální architektura.
Brno: Era media, 2004
Zevi, B. Jak se dívat na architekturu.
Československý spisovatel, Praha. 1966.
Karfík, V.: Administratívné budovy.
Bratisllava: ALFA, 1971.  
Stýblo, Z., Školské stavby -  část B, F.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04570-7
UNICEF, Convention on the Rights of the Child_Úmluva o právech dítěte,
dostupné: http://www.helcom.cz/cs/umluva-o-pravech-ditete/.
Šestáková a kol.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2012, ISBN 978-80-7421-042-6

Rozšiřující literatura          

Řada knih:  Building Type Basic for: ...       vydavatel  John Wiley & Sons - nelokalizováno.
Řada knih:  Planing and Designing:   ...       vydavatel Mc Gfaw Hill         - nelokalizováno.
Neufert, E. BAUENTWURFSLEHRE, (vychází opakovaně i česky)    - nelokalizováno i česky!.
Bárta M. a kol.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur.
Praha: Akademia, 2010, ISBN 978-80-200-2036-9.
případně další knihy stejného autora.
Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských klášterů.
Praha: Libri, 2005. ISBN: 80-7277-026-8
Adam, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj (s. 400 – 437).
Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 978-80-7021-968-3 
Cahill, T.: Jak Irové zachránili civilizaci.
Praha: Pragma, 1998. ISBN 80-7205-497-X
      

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.