Nauka o stavbách III

Podklady ke zkoušce:

Stream aktuálních přednášek na MOODLE - kurz:
B201-518NS3 - Občanské stavby I - přednášky

Zde i na MOODLE je matice témat.

I. Kolaps a regenerace a kláštery:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Vlček, P. a kol., Encyklopedie českých klášterů,
Libri, Praha, 1998, 2002, ISBN 80-85983-17-6
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část B
Bárta M, Kovář K. a kol., Kolaps a regenerace,
Akademia, Praha 2010, ISBN 978-80-200-2036-9

II. Obecné principy typologie OBČ. STAVEB:

Podklad:

Přednesená přednáška - Z. Stýblo


III. Sociální stavby - Péče o potřebné v současnosti:
Podklady:
Přednesená přednáška – I. Šestáková.
Šestáková, Dvořák, Bouček: Stavby pro sociální služby
Nakladatelství ČVUT 2006, ISBN 80-01-03385-6

Šestáková a kol.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2012, ISBN 978-80-7421-042-6

 IV. Stavby pro produkci a distribuci:

Podklad: 
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.


V. Stavby pro péči zdravotní:
Podklady:
Přednesená přednáška – K. Fořtl.
K. Fořtl, Zdravotnické stavby
Nakladatelství ČVUT 2009, ISBN 978-80-0104-256

 

VI. Stavby pro pohostinství - restaurace, kuchyně:
Podklad:
Přednesená přednáška – Z. Stýblo, Z. Lipš.

VII. Jak děti vnímají a používají architektonický prostor?

Podklad:
Přednesená přednáška - M. Petrik.

 

VIII. Zásadní řešení komunikací OBČ. STAVEB:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Stýblo Z., Školské stavby, Nakladatelství ČVUT,
Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7, část F


IX. Stavby pro organizaci, administrativu:
Podklady:
Přednesená přednáška - E. Forejt.
Štípek J., Paroubek J., Papadopoulos, Nauka o budovách. Administrativní budovy,
Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN: 978-80-01-04150-5


X. Stavby pro pohostinství - hotely:

Podklad:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo

 

XI. Ovlivnění OBČ. STAVEB předpisy:
Podklady:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo,
Plné znění přednášek ke stažení na této stránce.


XII. Kostely a proměny liturgie:

Podklad:
Přednesená přednáška - N. Schmidt.
Era 21 4/2004 Sakrální architektura,
Vydavatelství ERA, Brno 2004.
Adolf Adam: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj.
Vyšehrad, Praha 2001, (s. 400–437)

 

XIII. Seminář architektura jako prostor.
Podklad:
Přednesená přednáška - Z. Stýblo.
Zevi B., Jak se dívat na architekturu
Československý spisovatel, Praha. 1966.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková