S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Teorie vnitřního prostředí budov 524DTVP

Rovnice vnitřního prostředí budov. Syndrom nemocných budov. Stavební biologie. Tepelně - vlhkostní konstituenta prostředí. Odérové mikroklima. Toxické látky

v interiéru. Ohrožení mikroby. Aerosoly. Statická elektřina v interiéru. Elektroiontové mikroklima. Elektromagnetická složka prostředí. Psychické mikroklima.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková