Vybrané problémy práva v arch. a stavebnictví 524DP_2

Prohloubení znalostí v oblastech stavebního práva, obchodního a občanského práva a autorského práva se zaměřením na správní řízení v průběhu investičního procesu, právní a smluvní zajištění projektové a inženýrské činnosti během projektové přípravy staveb, realizace staveb a uvádění staveb do provozu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.