Angličtina odborný jazyk

Středně pokročilí: Dvousemestrální kurz pro studenty, kteří byli u přijímacího
řízení hodnoceni z jazyka „C“ „D“ nebo „E“, pro ostatní volitelný předmět. Rozvíjí
dosavadní znalosti všeobecného a obecně odborného jazyka v komunikačních
situacích a stylistických útvarech s důrazem na praktické využití z hlediska profese.
Zaměřuje se na procvičování problematických gramatických jevů a budování
ucelených okruhů slovní zásoby.
Pokročilí: Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni
v návaznosti na kurz pro středně pokročilé. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka,
zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen
ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu,
sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.