Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Produktová ekologie a ekodesign

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům celostní přehled na interakce lidských aktivit a životního prostředí. Ukazuje se, že hodnotit přijatelnost jednotlivých výrobků pouze na základě enviromentálních dopadů jednoho jejich stádia, např. odstraňování odpadů nebo energetická spotřeba, je nedostatečné a často zavádějící.

V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních enviromentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním a klimatickými změnami, úbytkem stratosférického ozónu, vzniku fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity.

Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím enviromentálních dopadů a bude ukázáno, jakým způsobem lze již ve fázi designu snižovat budoucí enviromentální dopady produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.