Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Pokročilá psychologie v HCI

Studenti se v rámci předmětu seznámí s pokročilými metodami uživatelského výzkumu a řešení souvisejících problémů z oblasti psychologie. Zvládnutí těchto metod umožní absolventům předmětu systematicky přistupovat k provádění uživatelského výzkumu a zohledňovat psychologické faktury při interakci mezi člověkem a interaktivním produktem.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.