Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Pokročilá psychologie v HCI

Studenti se v rámci předmětu seznámí s pokročilými metodami uživatelského výzkumu a řešení souvisejících problémů z oblasti psychologie. Zvládnutí těchto metod umožní absolventům předmětu systematicky přistupovat k provádění uživatelského výzkumu a zohledňovat psychologické faktury při interakci mezi člověkem a interaktivním produktem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková