Vývoj aut a spalovacích motorů

Historický vývoj silničních motorových vozidel od vynálezu parního stroje a dále i pístových spalovacích motorů je popsán na pozadí podmínek politicko-ekonomického vývoje celého světa s důrazem na poměry ve Střední Evropě. Sledován je nejen technický, tj. konstrukční vývoj, ale také širší souvislosti v rámci dopravy a vývoje průmyslového designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková