Kurzy

Zrušeno. Kurz figurální kresby - podzim 2020

Upozornění pro zájemce o kurz: Kurz jsme byli nuceni z důvodu vládních protiepidemických opatření zrušit.

 

Večerní kurz kreslení pro studenty i veřejnost pod záštitou Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT

Odborný garant: Ing. arch. Ivan Vosecký, akad. mal., vedoucí ÚVT FA ČVUT

Kurz je určen pro studenty FA, jiných fakult i zájemce z řad veřejnosti ke studiu kresby lidské figury. Kreslí se podle živého modelu ve formátu 1:1. K dispozici je odborná literatura a anatomické modely, součástí kurzu je možnost konzultace domácích prací (anatomické detaily, pohybové skici, autoportrét). Důraz je kladen na anatomii lidského těla, hledání těžiště, stavby, modelování objemů jednotlivých částí světlem a stínem, proporční vztahy a vztah mezi detailem a celkem. Kurz je zaměřen na vyjádření figury v prostorových souvislostech a perspektivní zkratce: kresba linkou i hmotná sochařská kresba, autonomní výraz, exprese.

S sebou: přírodní nebo umělý uhel, plastická guma, hadřík, fixativ, lepicí páska (papír je k dispozici).

Pro přihlášení na kurz nebo více informací kontaktujte sekretářku Ústavu výtvarné tvorby Radku Formánkovou e-mailem na radka.formankova@fa.cvut.cz.

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková