Škola architektury

Konference se koná pravidelně od roku 2017, její tematikou je vzdělávání na školách architektury. Slouží jako platforma pro diskuzi o nových metodách výuky, trendech v architektonickém vzdělávání a pro výměnu nápadů mezi profesionály a studenty architektury. Na konferenci pravidelně přijíždějí hosté ze zahraničí, kteří přinášejí mezinárodní perspektivu a obohacují diskuse o různorodé přístupy k architektonickému vzdělávání.

V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či konference Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE). Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená.

Konference si klade tyto hlavní cíle:

  • Představit aktuální přístupy ve výuce architektury
  • Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání
  • Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.