Publikace

Vladimír Karfík - Baťova stavebná kancelár v letech 1930 - 1945

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten