Publikace

Frank Lloyd Wright a česká architektura

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Frank Lloyd Wright a česká architektura - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten