Závěrečné práce

PŘEMĚNY SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE

Uhrín Pavol

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce sú premeny pražského sídliska Nové Butovice. Práca skúma kvalitu súčasného stavu sídliska a súčasné trendy v doprave, ktoré sa následne snaží aplikovať do urbanistického konceptu dostavby sídliska. Bližšie sa zameriava na autonómnu automobilovú dopravu a zmeny, ktoré prinesie vo verejnom priestore.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.